Soutěž – otázky na prosinec 2017

Dospěly:

Při jaké příležitosti řekl Ježíš: »Já jsem vzkříšení a život; kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít«?
a) při vzkříšení Lazara    b) při vzkříšení syna naimské vdovy c) při vzkříšení Jairovy dcery

Mládež:

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé se 2. listopadu slavila poprvé:
a) r. 998 v Cluny           b) r. 1215 v Římě          c) r. 1554 v Tridentu

Děti:

Nakresli sv. Mikuláše

Otázky odevzdáváme do 10. 12. 2017 v kostele !!!