Soutěž – otázky na květen 2018

19Otázky

Otázky

  1. (pro děti do 3 třídy): Namaluj P. Marii.
  2. Starší děti a mládež:

Májové pobožnosti zavedl?

a) sv. Ludvík z Montfortu

b) sv. Terezie z Avily

c) sv. Filip Neri

  1. Dospěli:

Která z těchto invokací nemá starozákonní kořeny?

a) Věži z kosti slonové

b) Archo úmluvy

c) Panno panen