Noc kostelů 2018

Letos poprvé se náš kostel zapojí do celorepublikové akce Noc kostelů.

Program

18:00 18:45 Mše svatá
18:45 19:15 Poznej tajemství svého kostela
Program pro děti a dospělé
19:15 19:45 Vystoupení chrámového sboru
19:45 20:15 Komentovaná prohlídka kostela a věže
20:15 20:45 Schola Spytihněv
20:45 21:30 Chvíle ticha, volná prohlídka kostela
21:30 22:00 Adorace
22:00 22:30 Netradiční klasika
Koncert pro trubku a varhany (P. Bohumil Kundl a Jiří Kovář)

Více informací na:

https://www.nockostelu.cz/kostel/6956/