slovo života na Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.