Slovo života na 32. neděle v mezidobí – cyklus B

Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“

Mk 12, 44

Ctěni z bible na každý den zde: http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp