Tříkrálová sbírka

 V sobotu 5 ledna 2019 v naši farnosti proběhla Tříkrálová sbírka vybralo se 172 517,-Kč všem organizátorům, vedoucím skupinek a dětem, které se zúčastnily, a také dárcům Pán Bůh zaplať