Pravidelné mše sv. v naší farnosti

Mše svaté v neděli:

Napajedla v 9:00 hodin
2. neděle v měsíci je mše sv. s kázáním pro děti
3. neděle v měsíci je mše sv. s katechetickým kázáním
Žlutava v 10:30 hodin
Ve všední den:

Napajedla: 
pondělí, sobota v 8:00 hodin
středa, pátek v 18:00 hodin
Žlutava:
čtvrtek v 17:00 hodin
Zpověď

pondělí, středa, sobota a neděle 30 minut přede mší sv.
Adorace

V pátek adorace 30 minut přede mší sv.
První pátek v měsíci 1 hodinu přede mší sv.