Pouť za úctu k počatému životu a nenarozené děti

Letos pouť za úctu k počatému životu, která se měla konat 25. března 2020 je zrušena s důvodu vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob.