Velikonoce domácí církve

Videa určená pro laiky jak prožití v domácnosti nadcházející svátky

Liturgie v rodině     
Duchovní přijímání
Velikonoce v rodině. Úvodní video.
Velikonoce v rodině – Zelený čtvrtek
Velikonoce v rodině – Velký pátek
Velikonoce v rodině – Vigilie vzkříšení 

Obřad požehnání pokrmů doma na Boží hod velikonoční PDF. 

Obřad požehnání pokrmů doma na Boží hod velikonoční

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr:

Lk 11,9–13

„A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“

Pán Ježíš nás povzbuzuje, aby se naše srdce neděsilo a nebálo. Proto předložme Bohu své obavy a starosti:

  1. Prosme za církev, aby v této kritické době zůstala věrná svému poslání a přinášela Krista všem potřebným.
  2. Prosíme za ty, kdo nemají co jíst, pít, do čeho se obléci a kde složit hlavu, aby se nestávali oběťmi lidské lhostejnosti.
  3. Prosme o Boží pomoc se zastavením šířící se pandemie coronaviru.
  4. Prosme o Boží ochranu pro zdravotníky a záchranáře, jejich další spolupracovníky a rodiny.
  5. Prosme o dar odvahy pro ty, kteří propadají strachu a obavám.
  6. Prosme o příznivé počasí pro přírodu a zemědělství.

Otče náš…

Modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,

ty všechno naplňuješ svým požehnáním;

shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna

děkujeme za tvé dary,

které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,

aby všechno směrovalo k tvé oslavě.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.