Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2020 pro dny koronavirové pandemie

Modleme se za nemocné, za trpící lidi

 Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.

Neodmítej naše prosby v našich potřebách,

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,

Panno slavná a požehnaná!

 Děkuji všem křesťanům, všem mužům a ženám dobré vůle, kteří se v této chvíli, všichni společně, modlí, ať už patří k jakékoli náboženské tradici.

Previous Article
Next Article