Velikonoční přání

Dnes ráno, po mši sv. ze slavnosti vzkříšení Ježíše Krista kterou, jako každý rok sloužil za Vás, bohužel tento rok bez Vás mých farníků, (je to zvláštní pocit, když už od měsíce sloužím takto mše sv., přesto vždy cítím že jste se mnou spojeni v modlitbě za co Vám děkuji a těším se na to, jak už budeme zase se moc setkávat při bohoslužbách, a ne je při nich) jsem se modlil před Nejsvětější Svátosti a naplnila mě radost a pokoj kterým jsem se chtěl rozdělit z Vámi. Proto jsem mnohým z Vás, na které jsem měl číslo poslal SMS s texty liturgických čteni „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného…Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja.“ Těm, který jsem neposlal SMS, proto že nemam na Vás číslo přeji tady na našich webových stránkách POŽEHNANÉ SVÁTKY NAPLNĚNÉ RADOSTI A NADĚJI. NEZAPOMEŇTE ŽE TEN, KTERÝ ZVÍTĚZIL NAD SMRTI ZVÍTĚZÍ I NAD TÍM VŠEM, CO TEĎ PROŽÍVÁME.

A na konec malý Velikonoční úkol pošlete SMS a zavolejte 10 lidem ze seznamu tel. čísel které mate v mobilu.

Modlím se za Vás a o modlitbu prosí,

a ať Vám Pán žehná.

P. Ryszard