Pohořelicích 2. ročník setkání bývalého křesťanského společenství

V sobotu 12.9.2020 proběhne v Pohořelicích 2. ročník setkání bývalého křesťanského společenství mládeže farností Napajedla, Pohořelice a Spytihněv. V rámci tohoto setkání bude sloužena mše svatá v 15:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích.  Mši sv. bude celebrovat P. Adam Rucki a spolu s ním P. Miroslav Jáně a P. Jan Plodr. Všichni, kteří se chtějí tohoto setkání zúčastnit, jsou srdečně zváni.