Ohlášky

View Fullscreen
 zde: http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp
Mše svaté v neděli:
Napajedla v 9:00 hodin
/ 2. neděle v měsíci je mše sv. s kázáním pro děti, 3.  neděle v měsíci je mše sv. s katechetickým kázáním/
Žlutava v 10:30 hodin
ve všední den:
Napajedla:
pondělí, sobota v 8:00 hodin
středa, pátek v 18:00 hodin
Žlutava:
čtvrtek v 17:00 hodin
Zpověď
pondělí, středa, sobota a neděle 30 minut přede mší sv.
Adorace
V pátek adorace 30 minut přede mší sv.
První pátek v měsíci 1 hodinu přede mší sv.