Ohlášky

  • Vzhledem k vážné zdravotní situaci pro ČR platí 5 stupeň systému PES z tohoto důvodu v našem kostele je omezen počet lidí na jedné bohoslužbě na 20 osob.  Proto bohoslužby budou pouze pro ty, kdo na ten den mají objednaný úmysl mše sv.
  • V den, kdy je volny úmysl Mše sv. je možnost nahlásit úmysl v případě že nikdo se nenahlásí bude Mše sv. sloužena za zastavení epidemie koronaviru.
  • Tříkrálová sbírka v naši farnosti můžete přispět v kostele pokladnička u betléma, a také v lékárnách které jsou v našem městě.
  • Charita Otrokovice přeje všem napajedelským farníkům do Nového roku 2021, hodně Božího požehnání, lásku, zdraví, spokojenost…Tímto také děkujeme za balíčky vánočního cukroví, klienti našich Služeb jsou za ně každý rok opravdu velmi vděční.
  • Do farní sbírky můžete přispět převodem na farní účet: 1405254329/0800