Sbor, schóla

Sbor

Scházíme se každé úterý v 18 hodin na faře.
Zveme nové členy !
Dětská schóla

Zkoušky máme v pátek před 2. nedělí v měsíci v 18:45 hodin na faře.
Zveme všechny děti !